• 26 – 29 Ekim 2019 / Elexus Resort Hotel, Girne – KKTC
  • uvecd2019@soloevent.net

Ödüllü Bildiri Sunumu - 1

Saat Prof. Dr. Erkmen Böke Salonu
08:30-09:45

ÖDÜLE ADAY SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1
(Ö-1, Ö-2, Ö-3, Ö-4, Ö-5, Ö-6, Ö-7)

Oturum Başkanları: Cengiz Türkay, Öcal Berkan, Süha Küçüksu

Jüri Üyeleri: Cevat Yakut, Atıf Akçevin, Binali Mavitaş, Nehir Sucu, Ferşat Kolbakır

09:45-10:15 Kahve Arası
10:15-11:30

ÖDÜLE ADAY SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2
(Ö-8, Ö-9, Ö-10, Ö-11, Ö-12, Ö-13, Ö-14)

Oturum Başkanları: Şenol Yavuz, Birol Yamak, Fuat Bilgen

Jüri Üyeleri: Cevat Yakut, Atıf Akçevin, Binali Mavitaş, Nehir Sucu, Ferşat Kolbakır

11:30-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30

C6twSz i 400x400

WORKSHOP: YARA BAKIMI -HARTMANN

Venöz Ülser ve Kompresyon Tedavisi (Uygulamalı) - Emre Özker

12:30-13:50 Öğle Yemeği
13:50-15:00


AV Erişim Oturumu

Oturum Başkanları: Tanzer Çalkavur, Ergun Demirsoy, Erol Kurç

- Damarların preoperatif ve postoperatif olarak ultrason ile değerlendirmesi - Mesut Kösem
- Çocuklarda faktör 8 uygulaması için arteriovenöz fistül yaratımı - Thomas Hölzenbein
- Sefalik arkus ve santral venöz tıkanıklıklarda ne yapalım? Zerrin Pulathan
- Arteriovenöz erişim komplikasyonları (iskemik el- greft enfeksiyonu-pseudoanevrizma) Kanat Özışık
- Kateter ve HERO greft kullanımının endikasyonları ve tekniği - Cemal Kocaaslan

15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:15

Damar Cerrahisi ile Tartışmalı Konular I

Oturum Başkanları: İlhan Gölbaşı, Erdal Şimşek, Ozan Onur Balkanay

- Desendan Aortada Mural trombüs ve tedavi stratejileri - İlker Mataracı
- Torakoabdominal aort anevrizmaları, tedavide püf noktaları - Ahmet Sarıtaş
- Kritik Bacak İskemisinde anjiozom konsepti tedavide yol gösterici olmalı mı? Deniz Şerefli
- Antikoagülasyon uygulanan hastalarda endovenöz ablasyon. hangi yöntem güvenli? Oğuz Karahan 
- Revaskülarazsyon öncesi ve sonrası antiagregan tedavi.Mono? dual? veya antikoagülasyon eklenmeli mi? İsmail Yürekli
- Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinde Arteriyel Revaskülarizasyon - İlknur Günaydın

16:15-16:30 Kahve Arası
16:30-17:40

Genç Kardiyovasküler Cerrahlar Forumu II

Oturum Başkanları: Bektaş Battaloğlu, Orhan Gökalp, Süleyman Tanrıverdi

- Kadın hastalarda AAA'da girişim kriterlerini değiştirmeye gerek var mı? Kamuran Erkoç
- Aort diseksiyonu ameliyatı sonrası false lümen açıklığı tehdit oluşturur mu? Ersin Kadiroğulları
- Asendan aortaya müdahale için net parametrelerimiz nelerdir? Safa Göde
- Hangi ablasyon (termal/non termal) yöntemi kimlere uygulanmamalı? Sınırlamalar, kontraendikasyonlar - Seyhan Yılmaz
- Hem Kronik venöz yetmezlik, hem de periferik arter hastalığı olan hastaları nasıl tedavi edelim ? Aydemir Koçarslan 
- İlaç kaplı balonlar, endikasyonlar, yan etkiler - Osman Tiryakioğlu

 

 

Gelişmelerden haberdar olun

Kongre ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.

İletişim Bilgileri

Bilimsel Sekreterya

ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER
CERRAHİ DERNEĞİ

Gaziosmanpasa Mahallesi Nenehatun Caddesi 56/6 Çankaya/Ankara

+90 (312) 447 43 99

+90 (312) 436 72 64

uvcd@uvcd.org.tr

Organizasyon Sekreteryası

SOLO
EVENT

Akat Mahallesi Bilge Sokak Park Maya Sitesi Barclay 19A Blok Kat 5 Daire 15 Etiler – Besiktas / Istanbul

+90 (0212) 279 00 20

+90 (0212) 279 00 35

uvecd2019@soloevent.net

26 – 29 Ekim 2019 / Elexus Resort Hotel, Girne – KKTC

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi

10. Ulusal Fleboloji Kongresi