• 26 – 29 Ekim 2019 / Elexus Resort Hotel, Girne – KKTC
  • uvecd2019@soloevent.net

Genç Kardiyovasküler Cerrahlar Forumu

Saat Opr. Dr. Kemal Bayazıt Salonu
08:30-09:45

Genç Kardiyovasküler Cerrahlar Forumu

Oturum Başkanları: Niyazi Görmüş, Şahin Şenay, Mustafa Kemal Demirağ

- Dizaltı lezyonlarda biorezorbabl stentlerin kullanımı yeni bir umut mu? Mustafa Akbulut
- Kontralateral oklüzyonda KEA vs KAS strateji ne olmalı? Fatih Aşgün
- Uzun femoropopliteal lezyonlarda çoklu kısa stent kullanımı avantajlı mı? Ömer Tanyeli
- Damar cerrahisinde innovasyon- ürettiğimiz bir proje - Salih Özçobanoğlu
- Abdominal greft enfeksiyonlarında tedavi stratejimiz ne olmalı? Abdürrahim Çolak

09:45-10:15 Kahve Arası
10:15-11:30

kulaklik v2

Anevrizma Oturumu

Oturum Başkanları: Suat Büket, Gökhan İpek, Ufuk Alpagut

- İlginç ve eğlenceli olgu sunumları
> 1- Rüptüre AAA nasıl tedavi edilmez (FEVAR-CH EVAR-Staples) - Eric Verhoeven
> 2- Torakoabdominal aort anevrizmasında Zenith Alpha greftin alt bölgeye kayması - Eric Verhoeven
- EVAR sonrası trombotik hadiseler - Brian Manning
- Co2 ile EVAR - Marald Wikkeling
- EVAR, grefti yerleştirirken güzel ama ya çıkarırken? Hakan Posacıoğlu
- Tip B diseksiyonu nasıl yönetiyorum? Uğursay Kızıltepe

11:30-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30

pfizer
UYDU SEM
POZYUMU - PFIZER

Farklı vakalarla DVT/PE tedavisinde antikoagülasyon yönetimi

Konuşmacılar: A. Kürşat Bozkurt, Serdar Günaydın

12:30-13:50 Öğle Yemeği
13:50-15:00


SGK -hekim ve sektör Buluşması KVC'de güncel sorunlar

Oturum Başkanı: Dilek Erer

Panelistler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Akif Erdem, Erol Şener, H. Tankut Akay, Mehmet Ali Özatik, Emrah Uğuz

15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:15

 
Periferik Arter Hastalıkları Oturumu

Oturum Başkanları: Münacettin Ceviz,Nevzat Erdil, Cüneyd Öztürk

- Güvenilir performansı ve kanıtlanmış uzun vadeli sonuçları ile Advanta V12 - Eric Verhoeven

- Heparin bağlı PTFE ile infrapopliteal bypass: İtalya Sonuçları - Rafelle Pulli
- Infrainguinal bypasslarda sığır greftleri - Ivan Cvjetko
- Kritik bacak iskemisinde distal yatağı işlem öncesi geliştirebilmek için silahlarımız nedir? Levent Yazıcıoğlu
- Dizaltı endovasküler girişimlerde püf noktaları - Selami Gürkan
- Kritik bacak iskemisinde venöz arteriyelizasyon kime? Nasıl? Selim Aydın

16:15-16:30 Kahve Arası
16:30-17:40


Harp Silahları ile Oluşan Damar Yaralanmaları

Oturum Başkanları: Rüstem Olga, Ufuk Demirkılıç

- Yaralıya yaklaşım algoritması ve stabilizasyon stratejisi - İyad Fansa
- Vasküler anatomi-ekslorasyon-ipuçları - Gökhan Erol
- Tamir teknikleri ve güncel donanım - Nevzat Erdil
- Çoklu yaralanmalarda multidisipliner yaklaşım: Postoperatif takip ve rehabilitasyon - Erkan Kuralay
- Cerrahi yaklaşımı özellikli bölgelerin damar yaralanmalarında hasar kontrolü ve tedavi - Gökhan Erol
- Gözden kaçan damar yaralanmaları - Cengiz Bolcal

   

 

Gelişmelerden haberdar olun

Kongre ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.

İletişim Bilgileri

Bilimsel Sekreterya

ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER
CERRAHİ DERNEĞİ

Gaziosmanpasa Mahallesi Nenehatun Caddesi 56/6 Çankaya/Ankara

+90 (312) 447 43 99

+90 (312) 436 72 64

uvcd@uvcd.org.tr

Organizasyon Sekreteryası

SOLO
EVENT

Akat Mahallesi Bilge Sokak Park Maya Sitesi Barclay 19A Blok Kat 5 Daire 15 Etiler – Besiktas / Istanbul

+90 (0212) 279 00 20

+90 (0212) 279 00 35

uvecd2019@soloevent.net

26 – 29 Ekim 2019 / Elexus Resort Hotel, Girne – KKTC

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi

10. Ulusal Fleboloji Kongresi