• 26 – 29 Ekim 2019 / Elexus Resort Hotel, Girne – KKTC
  • uvecd2019@soloevent.net

KONFERANS

Saat Opr. Dr. Kemal Bayazıt Salonu
08:30-09:30 AÇILIŞ TÖRENİ
09:30-09:55 KONFERANS 
Türkiye'de vasküler cerrahiBülent Kaya (Onur Konuşmacısı)
09:55-10:15 Kahve Arası
10:15-11:30


Torakoabdominal Aort Anevrizması

Oturum Başkanları: İsa Durmaz, Anıl Apaydın, Mehmet Ali Özatik

- Açık torakoabdominal cerrahi: Şimdiki ve gelecekteki rolü -Michael Jacobs
- Kronik diseksiyonların fenestre ve dallı endogreftler ile tedavisi - Eric Verhöven
- Torakal ve abdominal aorta greft enfeksiyonu tedavisi - Clark Zeebregts
- Akut B tipi aortic diseksiyonda gec dönem komplikasyonları - Hans-Henning Eckstein
- Çıkan aort replasmanı Tip I diseksiyon için yeterlidir - İbrahim Özsöyler
- Çıkan aort replasmanı Tip I diseksiyon için yeterli değildir - Şeref Alp Küçüker

11:30-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30

bayer v2
UYDU SEMPOZYUMU - BAYER

Daha fazla hayat

Konuşmacılar: Tanzer Çalkavur, Mustafa Şırlak

12:30-13:50 Öğle Yemeği
13:50-15:30

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon

Oturum Başkanları: Tankut Akay, Gül Öngen, Zeki Öngen

- Son çalışmalar ışığında göğüs hastalıkları gözü ile KTEPH - Gülfer Okumuş
- Kardiyolog gözü ile KTEPH , sağ kalp kateterizasyonu - Mehmet Akbulut
- Cerrah gözü ile KTEPH, ustadan reçeteler - Michael Madani
- Balon pulmoner anjioplasti - Cihangir Kaymaz

15:30-16:15

daiichi sankyo
UYDU SEMPOZYUMU - 
DAIICHI SANKYO

Game of Thrombosis
Tromboz yönetimi: Yeni kılavuz penceresinden Pulmoner
Emboliye, Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyondan DVT’ye

Konuşmacılar: Cengiz Köksal, Gökçen Orhan, Barış Çaynak

16:15-16:30

Kahve Arası

16:30-17:40

Karotis Oturumu

Oturum Başkanları: Mustafa Paç, Ali Gürbüz, Mehmet Ali Kayğın

- Her karotis eversiyon olur mu? Sadettin Dernek
- Eş zamanlı karotis ve Koroner bypass gerektiği zaman stratejimiz ne olmalı ? Kıvanç Metin
- Karotis body tümörleri, embolizasyon zamanlaması, cerrahi teknik - Şahin Şahinalp
- Karotis stentleme? Nasıl? Hangi hastaya? Ali Civelek
- Vertebral arter cerrahisi, İhmal mi ediyoruz? Bülent Mert

 

Gelişmelerden haberdar olun

Kongre ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.

İletişim Bilgileri

Bilimsel Sekreterya

ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER
CERRAHİ DERNEĞİ

Gaziosmanpasa Mahallesi Nenehatun Caddesi 56/6 Çankaya/Ankara

+90 (312) 447 43 99

+90 (312) 436 72 64

uvcd@uvcd.org.tr

Organizasyon Sekreteryası

SOLO
EVENT

Akat Mahallesi Bilge Sokak Park Maya Sitesi Barclay 19A Blok Kat 5 Daire 15 Etiler – Besiktas / Istanbul

+90 (0212) 279 00 20

+90 (0212) 279 00 35

uvecd2019@soloevent.net

26 – 29 Ekim 2019 / Elexus Resort Hotel, Girne – KKTC

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi

10. Ulusal Fleboloji Kongresi