• 26 – 29 Ekim 2019 / Elexus Resort Hotel, Girne – KKTC
  • uvecd2019@soloevent.net

PROGRAM

.

26 Ekim

2019

Saat Opr. Dr. Kemal Bayazıt Salonu
14:00-15:00

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Oturumu I

Oturum Başkanları: Bahar Kurt, Bahri Akdeniz, Ümit Kervan

- KTEPH, nasıl farkında olalım, nasıl tanıyalım? Son kılavuzlar ne diyor? Zeynep Pınar Önen
- KTEPH cerrahisi Türkiye'de nasıl başladı? Rıza Doğan
- Romatizmal hastalıklarda KTEPH - Ali Akdoğan
-
Zor hastalar kimler? Tek taraflı lezyonları opere edelim mi? - Gökçen Orhan

- Persistan pulmoner hipertansiyonda seçeneklerimiz nedir? Kıvılcım Oğuzülgen

15:00-15:20 Kahve Arası
15:20-16:20

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Oturumu II

Oturum Başkanları: Hakkı Şimşek, Murat Biçer, Ebru Çakır Edis
- KTEPH ve ekokardiyografik bulgular - Sümeyye Güllülü
- Kombine kalp hastalığı olan hastalarda PEA - Selim İsbir
- PEA sonrası ECMO ve sağ kalp yetmezliği ile mücadele - Bahadır İnan
- Koşuyolu PEA deneyimi - Serpil Gezer Taş
- Pulmoner rehabilitasyon - İpek Candemir

16:20-16:40 Kahve Arası
16:40-17:40 

Perfüzyon Oturumu

Oturum Başkanları: Seralp Güner, Ali Şampiyon, Ali Karabuğa

- Tip 1 diseksiyonu cerrahisinde perfüzyon stratejileri - Aydın Bilgili
- Torakoabdominal aort cerrahisinde perfüzyon stratejileri - Emre Özsoylu
- Pulmoner endarterektomi için perfüzyon stratejileri - Sibel Aydın
- Cerrahiyi zorlaştıran etkenler ve çözüme yönelik perfüzyon stratejileri - Güray Yener

 

Saat Prof. Dr. Oğuz Taşdemir Salonu
14:00 - 15:00

European Venous Course

 Oturum Başkanı: Houman Jalaie

- Ultrasonografi - Irwin Toonder, Suat Doğancı
- Kompresyon - Erdal Aslım
- Skleroterapi ve ambulatuar flebektomi püf noktaları - Aybanu Gökçen
- Endövenöz ablasyon - Emrah Uğuz
- Derin ven revaskülarizasyonu - Houman Jalaie

15:00-15:20 Kahve Arası
15:20-16:20

Vasküler Ekibi Ortak Eğitimi (Cerrah-Hemşire-Teknisyen) - Workshop

Oturum Başkanları: Şah Topçuoğlu, Şevket Baran Uğurlu, Emir Cantürk

- Dolaşımın değerlendirilmesi - poliklinik değerlendirmesi- muayene, standartımız nedir?  Var mı? Barış Durukan
- Non invaziv testlerle periferik arter hastalığı, ABİ, gerçekten biliyor muyuz? Serkan Burç Deşer
- Fontaine tip 4 veya Rutherford tip 6 hastalarda revaskülarizasyon yaptık. Peki sonra? Davut Azboy
-
Revaskülarizasyon yapamadığımız hastalarda ne yapmamız lazım? Baran Şimşek
 
-
Periferik arter hastalığında en iyi görüntüleme yöntemi nedir? Tuğra Gençpınar

16:20-16:40  Kahve Arası
16:40-17:40 

Vasküler Ekibi Ortak Eğitimi (Cerrah-Hemşire-Teknisyen) - Workshop

Oturum Başkanları: Murat İlkar Gelişen, Hikmet İyem, Erkan Kaya 

- Kronik yara bakımındaki liderler: hemşire bakımındaki püf noktaları - Lale Ünsal
- Bandaj nasıl yapılır? Yara tedavisi nasıl yapılır? doğru bildiğimiz yanlışlar - Emre Özker
- Kritik bacak iskemisinde ağrı yönetimi - Doğan Kahraman

- Periferik arter hastalarının takibi, neden istediğimiz gibi takip edemiyoruz? Hayati Deniz
-
Vaskülitli hastalar ve kritik iskemi, Burger ve Reynaud. Tedavide bilmemiz gerekenler - Emre Kubat

- Ayak bakımı: Verdiğimiz öneriler nedir? Hüseyin Saltık
-
Tehlikeli ikili: Kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı - Fatma Nur Tomakin

 

 

Saat Prof. Dr. Erkmen Böke Salonu
14:00 - 15:00

7x7 Hızlı Sunumlar (Sözlü-Video)
Periferik Arter ve Ven Hastalıkları

Oturum Başkanları: Vedat Erentuğ, Abdullah Kemal Tuygun, Gökçe Şirin

- Büyük venlerde tümör ve tümör trombüsleri - Bahadır Gültekin
- Endoflebektomi ve venöz stentleme - Mert Dumantepe
- VSM ablasyonu ve flebektomi aynı seansta yapılmalı mı? - Kemal Erdoğan
- DVT sonrası posttrombotik sendromu önleyebilir miyiz? Emre Boysan
- Vena cava rekonstruksiyonları - Serkan Durdu
- Venöz kapak tamirleri - Atilla Saraç 
- Tıkayıcı aortoiliak hastalıklarda endovasküler tedavi cerrahinin yerini aldı mı? Mehmet Acıpayam

15:00 - 15:20 Kahve Arası
15:20 - 16:20

7x7 Hızlı Sunumlar (Sözlü-Video)
Anevrizma

Oturum Başkanları: Mete Hıdıroğlu, Tuğrul Göncü, İbrahim Duvan

- TEVAR'da spinal iskeminin önlenmesinde strateji ne olmalı? Evren Özçınar
- Endovasküler aort anevrizması tedavisinde hangi hastada ne kadar oversize etmeliyiz? Eren Günertem
- Rüptüre AAA'da kesin olarak sağkalımın olmayacağını gösteren kriterler var mı? Murat Kadan
- Abdominal kompartman sendromunda tanı ve tedavi stratejileri - Ozan Karakişi
- Torakal aort anevrizmalarında modifiye PetitCoat tekniği - İlker İnce
- EVAR greft çıkarılması ve aortik rekonstrüksiyon - Ünal Aydın
- Korkulu rüyamız enfekte endogreftler? Nasıl tedavi etmeliyiz? Salih Salihi

16:20 - 16:40 Kahve Arası
16:40 - 17:40

7x7 Hızlı Sunumlar (Sözlü-Video)
Karotis/Periferik Anevrizmalar/AV damar erişimi

Oturum Başkanları: O. Tansel Darçın, Ahmet Hakan Vural, Nehir Sucu

- Karotis arter anevrizmaları - Anar Aliyev
- Üst extremite anevrizmaları - Sarp Beyazpınar
- Aort cerrahisinde arteriyel kanülasyon stratejileri - Kamil Boyacıoğlu
- Karotis arter endarterektomide farklı bir teknik ? Kürşad Öz
- Popliteal arter anevrizmalarında girişim endovasküler mi cerrahi mi olmalı? Muhammed Bayram 

 

Saat Bildiri Salonu
14:00-15:00

Sözlü Bildiri Oturumu (Hemşirelik)

(H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6)

Bildiri Başkanları: Murat Ercişli, Sevim Karakuş, Kubilay Karabacak

15:00-15:20 Kahve Arası
15:20-16:20

Sözlü Bildiri Oturumu

(S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10)

Bildiri Başkanları: Vedat Nisanoğlu, Sadi Kaplan, Mustafa Tok

16:20-16:40 Kahve Arası

27 Ekim

2019

Saat Opr. Dr. Kemal Bayazıt Salonu
08:30-09:30 AÇILIŞ TÖRENİ
09:30-09:55 KONFERANS 
Türkiye'de vasküler cerrahiBülent Kaya (Onur Konuşmacısı)
09:55-10:15 Kahve Arası
10:15-11:30


Torakoabdominal Aort Anevrizması

Oturum Başkanları: İsa Durmaz, Anıl Apaydın, Mehmet Ali Özatik

- Açık torakoabdominal cerrahi: Şimdiki ve gelecekteki rolü -Michael Jacobs
- Kronik diseksiyonların fenestre ve dallı endogreftler ile tedavisi - Eric Verhöven
- Torakal ve abdominal aorta greft enfeksiyonu tedavisi - Clark Zeebregts
- Akut B tipi aortic diseksiyonda gec dönem komplikasyonları - Hans-Henning Eckstein
- Çıkan aort replasmanı Tip I diseksiyon için yeterlidir - İbrahim Özsöyler
- Çıkan aort replasmanı Tip I diseksiyon için yeterli değildir - Şeref Alp Küçüker

11:30-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30

bayer v2
UYDU SEMPOZYUMU - BAYER

Daha fazla hayat

Konuşmacılar: Tanzer Çalkavur, Mustafa Şırlak

12:30-13:50 Öğle Yemeği
13:50-15:30

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon

Oturum Başkanları: Tankut Akay, Gül Öngen, Zeki Öngen

- Son çalışmalar ışığında göğüs hastalıkları gözü ile KTEPH - Gülfer Okumuş
- Kardiyolog gözü ile KTEPH , sağ kalp kateterizasyonu - Mehmet Akbulut
- Cerrah gözü ile KTEPH, ustadan reçeteler - Michael Madani
- Balon pulmoner anjioplasti - Cihangir Kaymaz

15:30-16:15

daiichi sankyo
UYDU SEMPOZYUMU - 
DAIICHI SANKYO

Game of Thrombosis
Tromboz yönetimi: Yeni kılavuz penceresinden Pulmoner
Emboliye, Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyondan DVT’ye

Konuşmacılar: Cengiz Köksal, Gökçen Orhan, Barış Çaynak

16:15-16:30

Kahve Arası

16:30-17:40

Karotis Oturumu

Oturum Başkanları: Mustafa Paç, Ali Gürbüz, Mehmet Ali Kayğın

- Her karotis eversiyon olur mu? Sadettin Dernek
- Eş zamanlı karotis ve Koroner bypass gerektiği zaman stratejimiz ne olmalı ? Kıvanç Metin
- Karotis body tümörleri, embolizasyon zamanlaması, cerrahi teknik - Şahin Şahinalp
- Karotis stentleme? Nasıl? Hangi hastaya? Ali Civelek
- Vertebral arter cerrahisi, İhmal mi ediyoruz? Bülent Mert

 

Saat Prof. Dr. Oğuz Taşdemir Salonu
09:55-10:15 Kahve Arası
10:15-11:30


Derin Ven Oturumu

Oturum Başkanları: Cengiz Köksal, Serdar Bayrak, Murat Sargın

- İliyo-femoral derin ven trombozunun agresif endovasküler tedavisi post trombotik sendromu önlemede kilit nokta mıdır? / CAVA Trial - Cees Wittens
- İliyak ven stent uygulamalarında başarısızlık ve komplikasyonların nedenleri - Houman Jalaie
- İliak damar morfojilerindeki bağıntı - Lowell Kabnick
- Pelvik konjesyon sendromu - Suat Doğancı

11:30-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30

fJPEG
UYDU SEMPOZYUMU - İNVAMED

Oturum Başkanları: Mustafa Paç, A. Kürşat Bozkurt


Turkish Glue: VenaBlock - A. Kürşat Bozkurt
Türk ICT sistemi ile hayvan çalışmaları ve sonuçları - Alptekin Yasım
ICT sistemi erken dönem klinik sonuçlar - Erdinç Eroğlu
ICT sistemi: 286 hastalık seri sonuçları - Turhan Yavuz
Türk Aterektomi Cihazı TEMREN - Hakan Güven
TEMREN 100 hastalık seri sonuçları - Ferid Cereb
Türk ilaçlı balonu Extender - Halit Yerebakan
Türk geçiş kateterleri ve kılavuz telleri - Selami Gürkan
Türk radyofrekans kateteri Horizon - Ahmet Akgül
Ulusal Üretim Sistemi ile derin ven trombozu tedavisi, 380 hastalık seri sonuçları - Ali Baran Budak
Derin ven trombozu vaka serisi sonuçları - Şahin Bozok
Türk su jeti Arter & Ven - Gündüz Yümün

12:30-13:50 Öğle Yemeği
13:50-15:30


Yüzeysel Ven Oturumu

Oturum Başkanları: Levent Yılık, Soner Yavaş, Adnan Taner Kurdal

- Termal ablasyon hala altın standart mı? Lowell Kabnick
- Glue ablasyonda dünya ve Türkiye ne durumda? Alptekin Yasım
- Trunkal ablasyonda Avrupa Kılavuzu - A. Kürşat Bozkurt
- Venöz yetersizlikte endovenöz ablasyon - Karoliina Halmesmäki
- Flebektomi ve likid skleroterapi: Prosedürler
ve komplikasyonlar Lowell Kabnick

15:30-16:15

boston scientific


UYDU SEMPOZYUMU - BOSTON SCIENTIFIC

VTE tedavisinde endovasküler yöntemlerin etkin kullanımı:
En çok merak edilen sorulara güncel yanıtlar

Konuşmacılar: Mustafa Şırlak, Adil Polat, Suat Doğancı, Mert Dumantepe

16:15-16:30

Kahve Arası

16:30-17:40

Damar Cerrahisinde Tartışmalı Konular

Oturum Başkanları: Levent Birincioğlu, Fatih İslamoğlu, Harun Arbatlı

- Endoeleak ile nasıl mücadele ediyorum? Tip 2 endoleak her zaman benign mi? Kaptanıderya Tayfur
- Vasküler malformasyonlar, sınıflamalar, hangi hastaya ne zaman müdahale edelim? Yiğit Akçalı
- Zor boyun tam olarak nedir?Endikasyonlar zorlanıyor mu? Ertekin Utku Ünal
- EHIT tanı koyabiliyor muyuz? tedavi etmeli miyiz? Alp Dolgun
- Venöz stentlemede püf noktaları, komplikasyonlar, restenozlar - Evren Özçınar

 

Saat Prof. Dr. Erkmen Böke Salonu
09:55-10:15 Kahve Arası
10:15-11:30

Panel

Oturum Başkanları: Murat Özeren, Cengiz Çolak, Fevzi Sarper Türker

- Akut / kronik yara tanımı, yara iyileşmesi mekanizmaları - Alper Erkin
- Kritik bacak iskemisinin değerlendirilmesinde yeni sınıflandırmalar (WIfI/GLASS) Volkan Yüksel
- Yara çevresinin değerlendirilmesi ve önemi, yara etiyolojisine göre yara çevresinin özellikleri - Alper Erkin
- Yara iyileşmesinde önemli bir sorun: Biofilmler - Bülent Ertuğrul
- Yara tedavisinin yıldızı: Debridman - Emre Özker

11:30-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30

abdi ibrahim
UYDU SEMPOZYUMU - ABDİ İBRAHİM

Harekete geçiren çok yönlü etki mekanizması

Konuşmacılar: Dilek Erer, Soner Yavaş

12:30-13:50 Öğle Yemeği
13:50-15:30  Çalışmaları İrdeliyoruz

Oturum Başkanları: Suat Nail Ömeroğlu, Kamran Kazımoğlu Musayev, Emrah Oğuz

- EVAR, DREAM, ACE, OVER Çalışmaları – Cerrahi yeniden moda mı oluyor? Yoksa çalışmalar eski mi? Zafer İşcan
- ATTRACT ve CAVA çalışmaları. Nasıl yorumlamak lazım? Ali Aycan Kavala
- Cava Filtreleri, PREPIC ne diyor? FDA neden kısıtladı - Erkan İriz
- Basil çalışması yeterli mi? Best CLI ne diyecek? Mustafa Edis
- Paxitacel konusunda ortalık karıştı? Son tartışmalar ne söylüyor? Adil Polat

15:30-16:15

logoServier v2

UYDU SEMPOZYUMU - SERVIER

Oturum Başkanı: Tanzer Çalkavur

Polikinikte tek başına; Hasta çok, zaman yok! Polikinikte venöz yetersizlik hastaları -  A. Kürşat Bozkurt

16:15-16:30 Kahve Arası
16:30-17:40

Periferik Arter Hastalıkları Oturumu

Oturum Başkanları: Hikmet Koçak, Cevat Yakut, Kaan Kırali

- Ekstra-anatomik bypasslar: Hala yeri var mı? İbrahim Kara
- Tartışma: Kronik total femoropopliteal oklüzyonda aterektomi ve balon teknikleri yeterlidir:
> Evet - Eren Karpuzoğlu
> Hayır: Periferik arter hastalığı tedavisinde iyi bir bypass hala altın standarttır - Vedat Bakuy
- Leriche sendromunun endovasküler tedavisi: Başarının anahtarları - Özcan Gür
- Mezenter iskemide ne yapıyoruz? Levent Altınay
- Kritik bacak iskemisinde retrograd girişimler - Erdem Çetin

 

Saat Bildiri Salonu
09:55-10:15 Kahve Arası
10:15-11:30

Sözlü Bildiri Oturumu (Hemşirelik)

(H-7, H-8, H-9, H-10, H-11, H-12)

Oturum Başkanları: Deniz Bozdoğan, Mehmet Ali Yeşiltaş, Emine Şeyma Denli Yalvaç

12:30-13:50

Öğle Yemeği

Tartışmalı Poster Sunumları

(T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6)

Oturum başkanı: Necip Becit

13:50-15:30

Sözlü Bildiri Oturumu 

(S-11, S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S-17, S-18)

Oturum Başkanları: Barlas Aytaçoğlu, Ahmet Özyazıcıoğlu, Banu Lafçı

16:15-16:30 Kahve Arası
16:30-17:40

madworkers

UYDU SEMPOZYUMU - MAD WORKERS


Oturum Başkanları: A. Kürşat Bozkurt, Rıza Türköz, Oğuz Omay
negatif basınçlı yara tedavisi: Neyi ne kadar biliyoruz? Alper Erkin
Negatif basınçlı yara tedavisinde güncel kullanım alanları - Emre Özker
Damar cerrahisinde negatif basınçlı yara tedavisinin kullanımı - Emre Yaşar
Sternotomi ile ameliyat edilen hastalarda negatif basınçlı yara tedavisinin kullanımı - Sarp Beyazpınar

 

28 Ekim

2019

Saat Opr. Dr. Kemal Bayazıt Salonu
08:30-09:45

Genç Kardiyovasküler Cerrahlar Forumu

Oturum Başkanları: Niyazi Görmüş, Şahin Şenay, Mustafa Kemal Demirağ

- Dizaltı lezyonlarda biorezorbabl stentlerin kullanımı yeni bir umut mu? Mustafa Akbulut
- Kontralateral oklüzyonda KEA vs KAS strateji ne olmalı? Fatih Aşgün
- Uzun femoropopliteal lezyonlarda çoklu kısa stent kullanımı avantajlı mı? Ömer Tanyeli
- Damar cerrahisinde innovasyon- ürettiğimiz bir proje - Salih Özçobanoğlu
- Abdominal greft enfeksiyonlarında tedavi stratejimiz ne olmalı? Abdürrahim Çolak

09:45-10:15 Kahve Arası
10:15-11:30

kulaklik v2

Anevrizma Oturumu

Oturum Başkanları: Suat Büket, Gökhan İpek, Ufuk Alpagut

- İlginç ve eğlenceli olgu sunumları
> 1- Rüptüre AAA nasıl tedavi edilmez (FEVAR-CH EVAR-Staples) - Eric Verhoeven
> 2- Torakoabdominal aort anevrizmasında Zenith Alpha greftin alt bölgeye kayması - Eric Verhoeven
- EVAR sonrası trombotik hadiseler - Brian Manning
- Co2 ile EVAR - Marald Wikkeling
- EVAR, grefti yerleştirirken güzel ama ya çıkarırken? Hakan Posacıoğlu
- Tip B diseksiyonu nasıl yönetiyorum? Uğursay Kızıltepe

11:30-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30

pfizer
UYDU SEM
POZYUMU - PFIZER

Farklı vakalarla DVT/PE tedavisinde antikoagülasyon yönetimi

Konuşmacılar: A. Kürşat Bozkurt, Serdar Günaydın

12:30-13:50 Öğle Yemeği
13:50-15:00


SGK -hekim ve sektör Buluşması KVC'de güncel sorunlar

Oturum Başkanı: Dilek Erer

Panelistler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Akif Erdem, Erol Şener, H. Tankut Akay, Mehmet Ali Özatik, Emrah Uğuz

15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:15

 
Periferik Arter Hastalıkları Oturumu

Oturum Başkanları: Münacettin Ceviz,Nevzat Erdil, Cüneyd Öztürk

- Güvenilir performansı ve kanıtlanmış uzun vadeli sonuçları ile Advanta V12 - Eric Verhoeven

- Heparin bağlı PTFE ile infrapopliteal bypass: İtalya Sonuçları - Rafelle Pulli
- Infrainguinal bypasslarda sığır greftleri - Ivan Cvjetko
- Kritik bacak iskemisinde distal yatağı işlem öncesi geliştirebilmek için silahlarımız nedir? Levent Yazıcıoğlu
- Dizaltı endovasküler girişimlerde püf noktaları - Selami Gürkan
- Kritik bacak iskemisinde venöz arteriyelizasyon kime? Nasıl? Selim Aydın

16:15-16:30 Kahve Arası
16:30-17:40


Harp Silahları ile Oluşan Damar Yaralanmaları

Oturum Başkanları: Rüstem Olga, Ufuk Demirkılıç

- Yaralıya yaklaşım algoritması ve stabilizasyon stratejisi - İyad Fansa
- Vasküler anatomi-ekslorasyon-ipuçları - Gökhan Erol
- Tamir teknikleri ve güncel donanım - Nevzat Erdil
- Çoklu yaralanmalarda multidisipliner yaklaşım: Postoperatif takip ve rehabilitasyon - Erkan Kuralay
- Cerrahi yaklaşımı özellikli bölgelerin damar yaralanmalarında hasar kontrolü ve tedavi - Gökhan Erol
- Gözden kaçan damar yaralanmaları - Cengiz Bolcal

   

 

Saat Prof. Dr. Oğuz Taşdemir Salonu
08:30-09:45


Damar Cerrahisinde Karanlık Sular

Oturum Başkanları: Serap Aykut Aka, Erol Şener, Kemalettin Uçanok

- PAH güncel veriler ışığında LDL hedefi ne olmalı? Statin tedavisinde vasküler cerrahların bilmesi gerekenler - Ayşegül Kunt
- Omurga cerrahisinde vasküler komplikasyonlar - Thomas Hölzenbein
- Hayat kurtaran ECMO 'nun önemli bir sorunu: Vasküler komplikasyonlar - Atilla Sezgin
- Pediatrik hastalarda ECMO ve vasküler komplikasyonar - Yüksel Atay
- Organ naklinde damar cerrahının rolü - Ümit Kervan

09:45-10:15 Kahve Arası
10:15-11:30


Bazı Özel Durumlarda KTEPH

Oturum Başkanları: A. Rüçhan Akar, Tahir Yağdı, Omaç Tüfekçioğlu

- Minimal invaziv PEA - Michael Madani
-
Hangi hastayı opere etmeyelim? Michael Madani

- PEA sonrası komplikasyonlar,postoperatif bakım ve ECMO - Jill Higgings
-
Pulmoner endarterektomide perfüzyon stratejileri - Julio Ovando

- Radyolog gözü ile zor hasta, görüntülemede ve yorumlamada püf noktaları - Koray Hekimoğlu

11:30-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30

dosan
ANASTOMOZ KURSU - DOĞSAN

Konuşmacılar: Erdal Aslım, Orhan Saim Demirtürk, Ali Tünel, Mehmet Özülkü, Abdullah Özer

12:30-13:50 Öğle Yemeği
13:50-15:00
Panel: Mikrosirkülasyon, Diyebetik Ayak ve Lenfödem

Oturum Başkanları: Şahin Bozok, Bilgin Emrecan, Ebuzer Aydın

- Diyabetik ayak ve tedavinin unutulan kahramanı-offloading / yükten kurtarma - Selçuk Baktıroğlu
- Doğanın mucizeleri: Larva tedavileri - Emre Özker
- Bası ülseri fizyopatolojisi ve tedavi seçenekleri - Tünay Kurtoğlu
- Lenfödem hastalarında yaklaşım - Pınar Borman
- Lenfödemde kompleks dekonjestif terapi - Cemile Uydur

15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:15

Panel: Periferik Arter Hastalığı, Medikal Tedavi ve Yara

Oturum Başkanları:  Bülent Sarıtaş, Çağatay Engin, Nurkay Katrancıoğlu

- Vasküler Hastalıkların Tanı ve İzleminde Yeni Moleküler Göstergeler-Endotelial Glikokaliks ve Aquaporin - Serdar Günaydın

- Epidermal büyüme faktörü, yara ve periferik arter hastalığı - Mustafa Hakan Zor
- Venöz Ülserler -Gerçekten iyi tedavi edebiliyor muyuz? - Habib Çakır
- Periferik Arter Hastalığında en iyi tıbbı tedavi nedir? Suat Karaca
- Yara örtülerinin perioperatif rutin kullanımı - Alper Erkin

16:15-16:30 Kahve Arası
16:30-17:40

Damar Cerrahisi ile Tartışmalı Konular II

Oturum Başkanları: Ufuk Tütün, Rıza Türköz, Bekir İnan

- Hybrid ameliyathane nasıl kurulur? Sorunlar nelerdir? Ömer Tetik
- Tip 1 aort diseksiyon tamirinde püf noktaları - Altuğ Tuncer
- Semptomatik düşük dereceli karotis hastalıklarda ne yapmalı? Sefer Usta
- Karotis hastalıklarda monitorizasyon şart mı? - Sadık Eryılmaz
- DMAH'lar endikasyonları genişliyor mu? (Kanser - Gebelik - Köprüleme) - Onur Saydam
- Hiperbarik oksijen tedavisi, ozon, ve diğerleri. Boşa mı kürek çekiyoruz? Oktay Peker

 

Saat Prof. Dr. Erkmen Böke Salonu
08:30-09:45

ÖDÜLE ADAY SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1
(Ö-1, Ö-2, Ö-3, Ö-4, Ö-5, Ö-6, Ö-7)

Oturum Başkanları: Cengiz Türkay, Öcal Berkan, Süha Küçüksu

Jüri Üyeleri: Cevat Yakut, Atıf Akçevin, Binali Mavitaş, Nehir Sucu, Ferşat Kolbakır

09:45-10:15 Kahve Arası
10:15-11:30

ÖDÜLE ADAY SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2
(Ö-8, Ö-9, Ö-10, Ö-11, Ö-12, Ö-13, Ö-14)

Oturum Başkanları: Şenol Yavuz, Birol Yamak, Fuat Bilgen

Jüri Üyeleri: Cevat Yakut, Atıf Akçevin, Binali Mavitaş, Nehir Sucu, Ferşat Kolbakır

11:30-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30

C6twSz i 400x400

WORKSHOP: YARA BAKIMI -HARTMANN

Venöz Ülser ve Kompresyon Tedavisi (Uygulamalı) - Emre Özker

12:30-13:50 Öğle Yemeği
13:50-15:00


AV Erişim Oturumu

Oturum Başkanları: Tanzer Çalkavur, Ergun Demirsoy, Erol Kurç

- Damarların preoperatif ve postoperatif olarak ultrason ile değerlendirmesi - Mesut Kösem
- Çocuklarda faktör 8 uygulaması için arteriovenöz fistül yaratımı - Thomas Hölzenbein
- Sefalik arkus ve santral venöz tıkanıklıklarda ne yapalım? Zerrin Pulathan
- Arteriovenöz erişim komplikasyonları (iskemik el- greft enfeksiyonu-pseudoanevrizma) Kanat Özışık
- Kateter ve HERO greft kullanımının endikasyonları ve tekniği - Cemal Kocaaslan

15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:15

Damar Cerrahisi ile Tartışmalı Konular I

Oturum Başkanları: İlhan Gölbaşı, Erdal Şimşek, Ozan Onur Balkanay

- Desendan Aortada Mural trombüs ve tedavi stratejileri - İlker Mataracı
- Torakoabdominal aort anevrizmaları, tedavide püf noktaları - Ahmet Sarıtaş
- Kritik Bacak İskemisinde anjiozom konsepti tedavide yol gösterici olmalı mı? Deniz Şerefli
- Antikoagülasyon uygulanan hastalarda endovenöz ablasyon. hangi yöntem güvenli? Oğuz Karahan 
- Revaskülarazsyon öncesi ve sonrası antiagregan tedavi.Mono? dual? veya antikoagülasyon eklenmeli mi? İsmail Yürekli
- Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinde Arteriyel Revaskülarizasyon - İlknur Günaydın

16:15-16:30 Kahve Arası
16:30-17:40

Genç Kardiyovasküler Cerrahlar Forumu II

Oturum Başkanları: Bektaş Battaloğlu, Orhan Gökalp, Süleyman Tanrıverdi

- Kadın hastalarda AAA'da girişim kriterlerini değiştirmeye gerek var mı? Kamuran Erkoç
- Aort diseksiyonu ameliyatı sonrası false lümen açıklığı tehdit oluşturur mu? Ersin Kadiroğulları
- Asendan aortaya müdahale için net parametrelerimiz nelerdir? Safa Göde
- Hangi ablasyon (termal/non termal) yöntemi kimlere uygulanmamalı? Sınırlamalar, kontraendikasyonlar - Seyhan Yılmaz
- Hem Kronik venöz yetmezlik, hem de periferik arter hastalığı olan hastaları nasıl tedavi edelim ? Aydemir Koçarslan 
- İlaç kaplı balonlar, endikasyonlar, yan etkiler - Osman Tiryakioğlu

 

 

Saat Bildiri Salonu
08:30-09:45

Sözlü Bildiri Oturumu (Hemşirelik)

(H-13, H-14, H-15, H-16)

Oturum Başkanları: Bülent Bolat, Mine Demirbaş

09:45-10:15 Kahve Arası
10:15-11:30

Sözlü Bildiri Oturumu 

(S-19, S-20, S-21, S-22, S-23, S-24, S-25,
S-26)

Oturum Başkanları: Murat Uğurlucan, Muhip Kanko, Onur Sokullu

12:30-13:50

Öğle Yemeği

Tartışmalı Poster Sunumları

(T-7, T-8, T-9, T-10, T-11)

Oturum Başkanı: Ahmet Hulusi Arslan

29 Ekim

2019

Saat Opr. Dr. Kemal Bayazıt Salonu
09:00-11:00

En Heyecanlı Oturumu Sona Bıraktık:

'Kabusa Dönen Ameliyatlar'

Oturum başkanları: Müslüm Polat, Hüdai Çatalyürek, Mustafa Yılmaz

Konuşmacılar: Bülent Kaya, Abidin Cenk Erdal, Altuğ Tuncer, Şeref Alp Küçüker, İbrahim Özsöyler, Uğursay Kızıltepe, Yüksel Beşir, Onur Göksel, Kamran Kazımoğlu Musayev

11:00-12:00

Akılcı İlaç Kullanımı

Konuşmacı: Utku Alemdaroğlu

Saat Prof. Dr. Oğuz Taşdemir Salonu
09:00-11:00

 Akut Pulmoner Emboli Oturumu

Oturum Başkanları: Ayşegül Karalezli, Berkay Ekici, Barış Kaya

- Akut pulmoner embolide tanı ve medikal tedavi, kılavuzlar ne diyor? Ebru Şengül Parlak 
- Her akut pulmoner emboli KTEPH'e döner mi? Nesrin Öcal
- Radyolog gözü ile akut pulmoner emboli - Koray Hekimoğlu
- Kardiyoloji Gözü ile akut pulmoner embolide girişimsel tedavi - Cihangir Kaymaz
- Kalp ve Damar cerrahı gözü ile akut pulmoner emboli ve girişimsel tedavi ve cerrahi - Evren Özçınar

Gelişmelerden haberdar olun

Kongre ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.

İletişim Bilgileri

Bilimsel Sekreterya

ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER
CERRAHİ DERNEĞİ

Gaziosmanpasa Mahallesi Nenehatun Caddesi 56/6 Çankaya/Ankara

+90 (312) 447 43 99

+90 (312) 436 72 64

uvcd@uvcd.org.tr

Organizasyon Sekreteryası

SOLO
EVENT

Akat Mahallesi Bilge Sokak Park Maya Sitesi Barclay 19A Blok Kat 5 Daire 15 Etiler – Besiktas / Istanbul

+90 (0212) 279 00 20

+90 (0212) 279 00 35

uvecd2019@soloevent.net

26 – 29 Ekim 2019 / Elexus Resort Hotel, Girne – KKTC

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi

10. Ulusal Fleboloji Kongresi